Osmocote

Vi har den stora glädjen att meddela att vi har rätten att sälja Everris hela sortiment med bland annat Osmocote. Vi har gjort ett litet nyhetsbrev med Osmocote Bloom och Osmocote Topdress. Klicka på länken för att ladda ner det. Det kommer så småningom att komma en ny katalog som vi kommer att skicka ut till de som har intresse. Skulle du vilja ha den gamla så har vi några ex kvar på kontoret.

Osmocote Topdress

Produktbeskrivning

 

Osmocote Topdress har inbyggd Fusion Technology vilket innebär att kornen klistrar fast på jorden och trillar inte av om krukan välter. Produkten är bra för tilläggsgödsling av träd och buskar i containerodling.

 

FÖRDELAR med Osmocote Topdress

• Den innehåller både snabb och långsam frisättning av kväve och fosfor.

• Fin kornstorlek för en jämn fördelning

• Den fastnar på odlingssubstratet - ingen förlust av eventuella granuler om krukor välter av blåsten.

• Den är dammfri.

• Innehåller extra micro näringsämnen för grönare växt.

 

Osmocote kan tillföras som topdress, om det behövs med hjälp av en doseringstub (doser från 1-6 gram) eller med osmocote doseringsskedar (som kan beställas kostnads- fritt). Toppdress används också ofta när större krukstorlekar används. För ett optimalt resultat måste vattnet tillföras ovanifrån. Att spilla gödselmedel (t.ex. när en kruka välter) kommer inte längre att utgöra ett problem vid använd- ningen av det nya Osmocote Topdress FT. Lagras torrt. Öppnade eller skadade säckar bör förslutas väl.

Osmocote Blom

PRODUKT BESKRIVNING

 

Osmocote Bloom, kontrollerad långtidsverkande gödselmedel avsedd för an- vändning till utplanteringsväxter och speciellt för sommarblommor i små krukor eller flerpackssystem. Det innehåller alla nödvändiga makro- och mikronärings- ämnen och är till 100% dragerad och med en väl kontrollerad varaktighet.

Vid speciella situationer* rekommenderar Everris Osmocote Exact, för att nå bäst utförande, högsta säkerhet och maximal garanti.

* Längre kulturtider än 2-3 månader, krukdosering etc.

 

FÖRDELAR FÖR ODLAREN, MED OSMOCOTE BLOOM

• NPK-balansen 2:1:3 för kompakt tillväxt av utplanteringsväxter

• Mini-granuler för enkel inblandning i små krukor eller förpackningar

• Möjlighet till mindre tilläggsgödsling, miljömässigt bättre

• Enkel att använda, vid full dosering behövs inga vattenlösliga gödselmedel

• Förbättrad hållbarhet av växterna i butiks- och konsument ledet

• Innehåller tillräcklig mängd av nödvändiga mikronäringsämnen

• 100% dragerade näringsämnen. Därför förses växterna med alla nödvändiga näringsämnen under hela kulturtiden.

• Man får mycket för pengarna

• Säker och tillförlitlig.

se filmerna om osmocote

Hörnhems AB

Byholmsvägen 77, 291 51 Kristianstad

Tel: 044-22 87 30

Fax: 044-22 82 70

E-post: info@hornhems.se