Odlingsbeskrivningar till vårt sortiment

På Hörnhems vill vi alltid ge lite mer. Därför har vi tagit fram odlingsbeskrivningar som du fritt kan ladda ner från denna sida. Beskrivningarna är gjorda i Word och du väljer själv om du vill spara ner dem i din dator eller bara skriva ut dem. Odlingsbeskrivningarna uppdateras kontinuerligt men du är alltid välkommen om du har frågor, synpunkter eller önskemål som du vill ställa till oss. Se dem som ett verktyg och en hjälp i ditt dagliga arbete.

 

OBS - Våra odlingsbeskrivningar skall ses som en rekommendation och hjälp. De är gjorda på insamlad erfarenhet och fakta från våra leverantörer. Vi kan inte garantera resultatet på grund av yttre omständigheter som påverkat plantan före och efter hanteringen hos oss på Hörnhems Handelsträdgård AB.

Fröförökade Pluggplantor

Sticklingförökade Pluggplantor

Vårflirt

Sommarlust

Höstglädje

Övriga

Hörnhems AB

Byholmsvägen 77, 291 51 Kristianstad

Tel: 044-22 87 30

Fax: 044-22 82 70

E-post: info@hornhems.se